Jak vám můžeme pomoci?

Pomáháme našim klientům, aby dosahovali svých cílů, a zároveň je připravujeme na vše, co je v průběhu života může potkat. Každý z nás má mnoho snů, ale málo kdo si je skutečně splní, a proto jsme tu my. Nejprve společně s vámi uděláme ze snů cíle (Cíl = sen s datem) a následně společně vymyslíme plán, jak cíle dosáhnout, protože jak řekl Antoine de Saint-Expéry: „Cíl bez plánu je pouze přání“.

Základ

Finanční produkt by měl být pouze nástrojem, jak dosáhnout daného cíle. Nejprve je tedy potřeba znát cíle a sny, kterých chce klient dosáhnout, termín kdy jich chce dosáhnout a také jaké má možnosti. Teprve následně můžeme zvolit nástroj, který vám ke splnění cíle pomůže. Společně s klienty tvoříme jejich cestu (mapu) životem, díky níž dosáhnou svých cílů, zároveň je připraví na nečekané nástrahy a dovede k cíli! Plán se v průběhu let může měnit v závislosti na životních změnách, které klienta potkávají. Z tohoto důvodu naši poradci se svými klienty pracují dlouhodobě a plán v průběhu let upravují tak, aby stále směřoval ke splnění svých cílů.

Finanční plán se skládá ze třech částí

Rizika

Během života nás neustále potkávají nenadále události (jako je úraz, nemoc, živelná katastrofa,….), které nám mohou zkomplikovat nebo zcela zarazit splnění svých snů. Správně vypracované zajištění nám však dokáže zachovat naši životní úroveň v jakékoliv situaci. To tedy znamená, že nemusíme snižovat své či rodinné nároky a zároveň můžeme nadále pokračovat v plněný svých cílů.

Finance

Ke splnění většiny cílů jsou potřeba finance. Zde s klientem probíráme, jak co nejlépe s jeho volnými prostředky v průběhu let pracovat tak, aby bylo možné plánovaných cílů dosáhnout.

Bydlení

Domov je přístavem, kde čerpáme energii pro své pracovní i mimo pracovní aktivity. Bydlení je tedy důležitou součástí našeho života, jednat se může o aktuální, či budoucí. Ať už jde pouze rekonstrukci, či zcela nové bydlení. Zde probíráme klientovu představu, začleňujeme ji do finančního plánu a zároveň mu jeho představu pomáháme vyplnit.

Nástroje pro dosažení plánovaných cílů a zajištění proti nenadálým událostem:

Pojištění

Zachovejte si svůj životní standard, ať vás potká cokoliv.

Investice

Přestaňte jen snít o vlastním bydlení a splňte si své sny již dnes,

Hypotéky

Nechte své peníze pracovat za vás a dosáhněte finanční svobody,

Reality

Společně s námi najdete váš nový domov.

Všeobecné pravidlo


Finanční produkt by měl být pouze nástrojem, jak dosáhnout daného cíle. Nejprve je tedy potřeba znát cíle a sny, kterých chce klient dosáhnout, termín kdy jich chce dosáhnout a také jaké má možnosti. Teprve následně můžeme zvolit nástroj, který vám ke splnění cíle pomůže. Společně s klienty tvoříme jejich cestu (mapu) životem, díky níž dosáhnou svých cílů, zároveň je připraví na nečekané nástrahy a dovede k cíli! Plán se v průběhu let může měnit v závislosti na životních změnách, které klienta potkávají. Z tohoto důvodu naši poradci se svými klienty pracují dlouhodobě a plán v průběhu let upravují tak, aby stále směřoval ke splnění svých cílů.